Verzet

Met geweld onderdrukten de Europese kolonisten de mannen, vrouwen en kinderen die zij in slavernij gevangen hielden. Wie zich verzette, riskeerde de marteldood. Toch braken in de koloniën regelmatig opstanden uit. De eerste grote slavenopstand vond plaats op Nederlands grondgebied. Dat was in 1763 in Guyana (naast Suriname) dat toen een Nederlandse kolonie was. De opstand mislukte, de leiders van de opstand werden gedood. De aanvoerder van de opstand heette Coffy. Zijn standbeeld staat in Georgetown, de hoofdstad van Guyana. 

In Nederland was nauwelijks verzet tegen de slavernij en wie zich uitsprak tegen de slavernij liep weinig risico. Pas in de negentiende eeuw wilden meer mannen en vrouwen dat de slavernij werd afgeschaft. Zij heetten abolitionisten.  Dat woord komt van het Engelse werkwoord to abolish. Dat betekent afschaffen.  

Hieronder maak je kennis met een aantal abolitionisten. Klik op de afbeelding en je komt meer over hen te weten.  

Informatie over andere abolitionisten, zoals Nicolaas Beets (Haarlem en Utrecht) en Julien Wolbers (Utrecht), vind je via Mapping Slavery.  

Borduren tegen de slavernij
Elizabeth Wolff en Agatha Deken
Guillome Groen van Prinsterer in Den Haag
Engelse abolitionisten in Groningen
Jeanne Baptiste Tierce Cadet weet te ontsnappen
Virginie eist haar vrijheid op
Rotterdamse en Amsterdamse vrouwen tegen de slavernij